-378

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

poljoprivreda

 ULAGANJA U POLJOPRIVREDU
ZA MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH
(2014. – 2020.)

 

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju(www.apprrr.hr)  objavljen je natječaj (NN-46/2015). za provedbu podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava odnosno provedbi tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti ulaganja. odnose se na:

1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog

gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva.

3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta.

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti iz točke (8) i (9) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima  propisanim Pravilnikom  o provedbi podmjere 6.3 (NN-42/2015) i natječajem.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa

operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. pravilnika.Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 15., stavak 1. i stavak 2. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 16. stavak 4. Pravilnika.

Izračun ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstava za sve potencijalne korisnike iz gradova: Metkovića, Opuzena, Ploča te općina: Zažablje, Slivno, Kula Norinska i Pojezerje -  može se dobiti u Savjetodavnoj službi u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22 (Milenko Buljubašić - mob. 091/4882 948 tel: 020/680-434)Za izdavanje potrebne dokumentacije stranke trebaju dostaviti na uvid : ARKOD zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, AGRONET-jedinstveni zahtjev (ako su u  sustavu potpora) i JRDŽ (jedinstveni registar domaćih životinja ako drže stoku).

Rokovi za podnošenje zahtjeva za natječaj su od 12. svibnja do 12. srpnja 2015. godine putem AGRONET aplikacije

Više o Natječaju, pravilniku, izradi poslovnog plana  i podmjeri  6.3. možete pronaći na poveznici linka:
http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx

 

Milenko Buljubašić, dipl. inž. agr.


SAVJETODAVNA SLUŽBA