vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Prezentacija LEADER programa i LAG-a

Metković, 19.6.2012. - U organizaciji Regionalne razvojne agencija DUNEA danas je u Zgradi političkih stranaka održana radionica čija je tema bila LEADER program i LAG (Lokalna agencijska grupa).
   LEADER je EU program za razvoj ruralnih područja čija je svrha prepoznati i provesti Lokalnu strategiju razvoja kroz povezivanje svih društvenih sektora pojedinog područja i to u obliku LAG-a kao operativnog tijela. LAG je udruga, tj. partnerstvo civilnog, privatnog i javnog sektora društva, koja ima za zadatak definirati razvojne prioritete LAG područja i provoditi Lokalnu strategiju razvoja.
    Osim u Metkoviću radionice su danas održane još i u Kuli Norinskoj, Opuzenu i Pločama, a svrha im je potaknuti osnivanje LAG-a na području Neretve. Osnivanje LAG-a bila bi svojevrsna priprema tog područja za korištenje strukturnih fondova EU te prilika za korištenje sredstava iz EU predpristupnih fondova.
    Prvi LAG koje je osnovan na području Dubrovačko-neretvanske županije je tzv. LAG 5, a obuhvaća prostor Dubrovačkog primorja, poluotoka Pelješca te otoka Korčule, Mljeta i Lastova.