vijesti www.metkovic.hr

 Izložba

„Egipćani“ u Vidu

Metković, 28.6.2012. - U Vidu je prostorijama Arheološkoga muzeja Narona otvorena izložba Egipatska zbirka Arheološkoga muzeja u Dubrovniku. Izloženo je 123 predmeta među kojima se mogu vidjeti mnoge figure egipatskih božanstava, amuleta, skarabeja, posuda, a među njima posebnu pažnju plijeni mumija. Izložene predmete s opisima posjetitelji će u Muzeju moći vidjeti do 31. kolovoza.