vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Sjednica Gradskoga vijeća

Metković, 20.11.2012. - Na danas održanoj 26. sjednici Gradskog vijeća grada Metkovića vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu kojim su u prvom redu utvrđeni prikladni popusti čijom primjenom se značajno smanjuje komunalni doprinos, ponajprije pri legalizaciji stambenih objekata na području grada.
   Popusti se kreću u rasponu od 20% do 70% i podijeljeni su u tri kategorije. Tako za građevine izgrađene do 1984. popust iznosi 70%, za građevine izgrađene od 1985. do 1996. popust je 60% te za one izgrađene od 1997. do 2007. popust je 20%. O kolikoj uštedi za građene se radi predočeno je na primjeru prosječne obiteljske kuće veličine 100 kvadrata koja se sastoji od prizemlja i kata, odnosno zapremine oko 700 kubičnih metara. Komunalni doprinos za takvu kuću, po cijeni od 42 kune/m³ u prvoj gradskoj zoni iznosi oko 30 tisuća kuna, međutim s popustom od 70 posto iznosi oko devet tisuća kuna, s popustom od 60 posto iznosi oko 12 tisuća kuna te sa 20 posto popusta oko 23,5 tisuće kuna. Komunalni doprinos od sada se može plaćati i u više rata, a ako je uplata jednokratna odobrava se popust od 20 posto od ukupno utvrđene obaveze komunalnog doprinosa.
   Kako je rečeno, svrha utvrđenih popusta i drugih novosti koje donosi usvojena Odluka o komunalnom redu omogućiti je vlasnicima zgrada, prije svega onih iz staroga sustava te godina Domovinskog rata, kada se nelegalnoj gradnji nije pridavao veći značaj, da prije ulaska u EU urede staus svojih građevina.
   U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Sporazuma o financiranju djelatnosti Područnog vrtića Otrić-Seoci. Riječ je o sporazumu Grada Metkovića, Općine Pojezerje i Dječjega vrtića Metković kojim se utvrđuju njihovi međusobni odnosi potrebni za osnivanje i funkcioniranje Područnog vrtića Otrić-Seoci. Prema tome sporazumu Dječji vrtić Metković će na području općine Pojezerje provoditi djelatnost i predškolske programe, a plaće i druga primanja zaposlenika u Područnom vrtiću te materijalni troškovi financirat će se iz Proračuna Općine Pojezerje. Spomenutim sporazumom pomoglo se Općini Pojezerje kojoj je zbog zahtjevanosti i obima posla oko osnivanja vrtića kao posebne ustanove bilo jednostavnije koristiti već postojeće programe i djelatnike Dječjeg vrtića Metković.
   Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o obavljanju dimnjačarskih poslova od 21. listopada 2010., a kao razlog je navedeno neplaćanje koncesije trgovačkogA društva Dimnjak Mirt s kojim je Grad bio potpisao Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Metkovića.
   Na kraju Sjednice usvojen je Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području grada Metkovića.