vijesti www.metkovic.hr

 Aktualno

Šuti, samo šuti…

Metković, 27.11.2012. - Javio nam se naš Radoslav Dodig koji je „naletio“ na jednu staru kartu što ju je pod nazivom Dalmazia Veneta 1784. izradio autor Giovanni Valle. Karta se čuva, našoj Vladi za informaciju, u Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia.
   Na isječku karte vidi se šire područje granice na Kleku, gdje je žuto ocrtan teritorij Dubrovačke Republike, koja je imala cijeli poluotok Klek. Vidljivo je da osmanski teritorij završava na obali Neuma i da Osmanlije nisu imale izlaz na otvoreno more, već samo tzv. mare clausum, zatvoreno more. Usput, kartograf nije bio vičan ispisivanju hrvatskih toponima pa ima zanimljivih oblika – piše nam Dodig.
   Eto, tako prolaze važne stvari. Bura se dignula oko Gornjih horizonata pa se stišala, a granica na Kleku je podignula svekoliku prašinu koja se slegnula. Ne zaboravimo, svi, baš svi vladajući idu na to da će se bunđije umoriti i odustati. Sjetite se samo Facebook prosvjeda koji su nekoliko tjedana „drmali“ Zagrebom i Hrvatskom. Je li Karamarko Jadranku, koga to sada briga? Hrvatska šutnja nije tek puka izmišljotina.