vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Nasip gotov do kraja 2016. godine?

Metković, 19.2.2014. - U prostorijama gradske uprave Grada Metkovića održan je sastanak vezan uz izgradnju dijela nasipa za obranu od poplava koji će se graditi na području općine Čapljina, odnosno na području Bosne i Hercegovine.
    S metkovskim gradonačelnikom Petrovom i njegovim suradnicima o spomenutoj problematici razgovarali su: Mirko Duhović, direktor Vodnogospodarskoga odjela za slivove južnoga Jadrana, Smiljan Vidić, načelnik općine Čapljina, Damir Mrđen iz Agencije za vodno područje Jadranskoga mora (BiH) te nadzorni inženjeri na trenutnoj izgradnji nasipa na području Metkovića. Budući da je izgradnja nasipa na području Metkovića već započela i vrlo je intenzivna, od iznimne je važnosti započeti i drugi dio nasipa kako bi sustav obrane od poplave funkcionirao u potpunosti. Na sastanku su dogovorene smjernice za što brže obavljanje pripremnih radnji poput izrade projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, čime bi se već sljedeće godine omogućilo otvaranje radova na gradnji dionice nasipa u BiH. Tako bi oba djela nasipa mogla biti završena u planiranom roku od 42 mjeseca, mada je namjera Hrvatskih voda, nakon izlaganja nadzornih inženjera o trenutnome stanju radova na nasipu, da kompletan nasip bude gotov već u zadnjem kvartalu 2016. godine.
   
A, kako stvari stoje na terenu?
    Tragom gornje vijesti danas smo obišli gradilište nasipa koje se sastoji od triju dijelova, tj. radi se na trima lokacijama. Prijašnji izvođač radova već je bio nasuo temeljni sloj nasipa na području Duvrata, a sada je ta dionica produljena i dodatno obrađena. Radovi se trenutno obavljaju na dvjema sekcijama nasipa – Jerkovac i Struga. Nakon što se trasa očisti od raslinja i skine površinski sloj humusa, na tlo se postavljaju tzv. geomreža i geotekstil na koje se nasipa materijal iskopan pri gradnji autoceste te se dodatno zbija. Cijelo su vrijeme na gradilište pristizali kamioni s materijalom za nasip, a saznali smo da radove usporava i to što se na trasi nasipa nalazi dosta kanala (jendeka) čije nasipanje zahtijeva dodatne količine materijala. Kada se spoje svi dijelovi dobit će se ne samo začetak nasipa nego i kvalitetna prometnica za kamione i građevinske strojeve Skladgradnje pa radovi neće toliko ovisiti o vremenskim (ne)prilikama.
    Budući da se nasip gradi na iznimno nekvalitetnome tlu, gradnja će se obaviti u nekoliko faza između kojih će trebati sačekati da se prethodni sloj slegne, tj. da prestane njegovo propadanje u mekano tlo.