vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

'Metković Bez Problema?'

Metković, 6.4.2014. - Postavili smo trajnu vezu prema usluzi Metković Bez Problema? koju su razvili stručnjaci iz gradske tvrtke Metković razvoj. Građani sada jednostavno mogu prijaviti razne komunalne probleme i nedostatke koje uoče. Pogledajte na što se sve usluga odnosi, ali i na što se ne odnosi:

Usluga Metković Bez Problema namijenjena je ponajprije prijavi komunalnih nepravilnosti koje treba otkloniti, kao što su:

ceste/javne površine

- neispravna prometna signalizacija

- oštećenja javnoprometnih površina (kolnik, nogostup, pješačke zone) smeće

- glomazni otpad (divlji deponiji)

- neispravni spremnici za otpad

- onečišćenja javnih zelenih površina

- onečišćenja javnoprometnih površina voda/odvodnja

- začepljeni slivnici

zelene površine

- oštećenja javnih zelenih površina

- oštećenja parkovne opreme

ostalo

- neispravna javna rasvjeta

- neispravni stupići i ograde

- oštećenja na parkiralištu

- oštećenja nadstrešnica (autobusne/tramvajske stanice)

- oštećenje stuba

- oštećenja urbane opreme i uređaja

- oštećenja/nedostatak natpisnih ploča

 

Usluga nije namijenjena rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,   nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

Savjet: nemojte koristiti Internet Explorer