vijesti www.metkovic.hr

 Poziv

U nedjelju Izvanredna skupština DVD-a

Metković, 23.4.2014. - Dobrovoljno vatrogasno društvo Metković poziva svoje članove na Izvanrednu skupštinu koja će se održati u nedjelju, 27. travnja 2014. s početkom u 19 sati u Zgradi političkih stranaka.


 
DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine i izbor radnog tijela
a) Verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)
b) Zapisničar
v) Ovjerovitelji zapisnika (2 člana)
2. Izmjena Statuta
3. Izbor Predsjednika i dopredsjednika DVD-a Metković
4. Izbor Zapovjednika , Zamjenika zapovjednika i člana zapovjedništva
5. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
6. Izbor Suda časti
7. Plan rada
8. Pitanja, prijedlozi i razno