vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Javno izložen Nacrt SRUP-a grada Metkovića za razdoblje 2016.

Metković, 15.1.2018. - U nazočnosti metkovskoga gradonačelnika Dalibora Milana i Boške Matošić, predstavnice jednoga od izrađivača, tvrtke Zeleni servis, danas je u Galeriji GKS-a Metković koordinatorica Strategije za Grad Metković Lara Šiljeg javnosti izložila Nacrt Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) grada Metkovića za razdoblje 2016. – 2020.

Grad Metković pripada prema klasifikaciji manjim urbanim područjima (MUP) odnosno gradovima koji imaju manje od 35.000 stanovnika i najmanje 10.000 stanovnika u svom središnjem naselju. Strategija razvoja urbanog područja je temeljni strateški dokument za utvrđivanje i provedbu ciljeva i prioriteta razvoja urbanog područja.

Urbano područje Grada Metkovića obuhvaća 2,86 % ukupne površine u odnosu na površinu Dubrovačko-neretvanske županije, s udjelom od 16.788 stanovnika ili 13,4%, u odnosu na županiju koja prema popisu iz 2011. ima 122.568 stanovnika.

U viziji i ciljevima stoji da Grad Metković teži postati poduzetnički orijentiran, gospodarski neovisan grad, društveno odgovoran, siguran i ekološki osviješten, s valoriziranom prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom u svrhu razvoja turizma koji u težište svog djelovanja stavlja dobrobiti kvalitetu života svojih građana. Prvi je cilj jačanje gospodarstva kroz ulaganja u razvoj, drugi unaprjeđenje i održivo korištenje infrastrukture, prostora i resursa, a treći podizanje kvalitete života i socijalne uključenosti.

Navedeno je i 14 strateških projekata:

 • Poslovna zona Dubravica
 • Sportski centar Jelaševac
 • Luke nautičkog turizma
 • Lađarski dvori
 • Cikloturizam
 • EU projekt Metković
 • Energetski učinkovita javna rasvjeta
 • Proširenje odlagališta otpada
 • Izgradnja kompostane
 • Most preko Neretve
 • Priključak na autocestu
 • Obnova stare zgrade kina
 • Veletržnica u Metkoviću
 • Odvodnja viška voda grada Metkovića

Budući da za provedbu strategije ostaju nepune tri godine, zaključeno je da će se s onim projektima koji ne budu mogli biti završeni barem započeti, a potom će se donijeti nova Strategija.

Javni uvid započeo je 8. siječnja i trajat će do 7. veljače 2018. Građani Nacrt SRUP-a i Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš mogu pogledati svakoga radnog dana od 9 do 12 sati te svoja mišljenja i primjedbe mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1, Metković ili putem elektronske pošte na adresu: grad-metkovic@du.t-com.hr.

Nakon toga dokumenti idu na usvajanje na Gradskome vijeću.
I. Puljan