vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita prirode

Zaustavimo požare raslinja u delti Neretve

Metković, 13.3.2018. - Metkovski gradonačelnik Dalibor Milan jučer je u Galeriji GKS-a s Ivicom Grilecom, ravnateljem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ te Draganom Sršenom, načelnikom Policijske postaje Metković predstavio letak naslovljen sa Zaustavimo požare raslinja u delti Neretve. Tri tisuće tih letaka distribuirat će se građanima Metkovića uz komunalne račune.

– Svrha našega današnjeg sastanka je promoviran ovoga letka, kojim želimo zaustaviti požare raslinja u dolini Neretve. Svi znamo da je delta rijeke Neretve jedan najvećih i najvrjednijih ostataka sredozemnih močvara. Močvarna područja, osim što osigurava bolju kvalitetu vode za piće, također predstavljaju i zalihu vode za vrijeme sušnih razdoblja te smanjuje opsege poplava, skupljajući i zadržavajući velike količine poplavne vode. Isto tako one su staništa brojnih životinjskih vrsta. Nažalost, svjedoci smo da se svake godine u delti Neretve za vrijeme velikih vjetrova i niskoga vodostaja javljaju požari tršćaka. Svi smo suočeni s tom činjenicom i ne treba bježati od nje jer, nažalost, osim tršćaka u tim požara ugrožene su i kuće, poljoprivredna zemljišta, plastenici, a svi znamo koliko zaostali dim u zraku narušava kvalitetu života ljudi koji žive na tom području. Ovim letkom opisane su sukladno Zakonu o zaštiti požara i određene kazne, no svrha našega današnjeg sastanka nije represija prema građanima već prevencija. Ljudi s tim trebaju biti upoznati, trebamo čuvati prirodu, trebamo čuvati okoliš jer svjedoci smo da su prijašnjih godina često bile ugrožene i kuće, a kad se dogodi veliki problem, kada bude ugrožen ljudski život i onda će biti kasno – rekao je u uvodu gradonačelnik Milan.

– Ja ću naglasiti prirodne vrijednosti ovoga kraja. Općenito, mi najčešće kažemo da je ovo prostor iznimne prirodne vrijednosti, biološke raznolikosti. Tu se na području delte Neretve, posebice na području Grada Metkovića, nalaze naša tri posebna ornitološka rezervata; Prud, Pod gredom i Orepak, a cijelo područje je pod Ekološkom mrežom područja značajnih za očuvanje ptica i područja značajnih za očuvanja vrsta i staništa. U tom kontekstu tršćaci predstavljaju vrijedna staništa i odmorišta za mnogobrojne vrste ptica, koje se tu duže ili kraće zadržavaju, isto tako i vrstama kojima se one tom prilikom hrane. Zato su požari, paljenje tršćaka neprihvatljiva pojava za sve nas koji smo u zaštiti prirode. Stoga ovim letkom nastojimo skrenuti pažnju na sve negativne konotacije takvoga čina. Koristim ovu priliku za informirati vas da je resorno ministarstvo pokrenulo procjenu vrijednosti usluga ekosustava tršćaka, čime bi se dobila prosječna financijska vrijednost tršćaka po jedinici površine. Mi cijenimo, imajući u vidu prethodna razgovore s istim dionicama, prije svega s policijom, da će na taj način u budućnosti sud u optužnom prijedlogu imati jasno predočenu požarom izazvanu materijalnu štetu te će lakše donositi odluku protiv počinitelja, što do sada nije bio slučaj. Jasno, represija nama nije cilj, nama je cilj senzibilizacija javnosti da se ta vrijedna područja ne pale, čime ćemo ispunjavati naše ciljeve u zaštiti prirode – rekao je ravnatelj JU Grilec.

– Kao što znate, s aspekta policije prvenstvena zadaća je zaštita života, sigurnosti i imovine građana. Stoga smo se mi s Javnom ustanovom, gradonačelnikom i Javnom vatrogasnom postrojbom uključili u ovaj projekt. Naš cilj nije spriječiti ljude, koji se prije svega bave poljoprivrednom djelatnošću, da čiste svoje zemljište od raslinja, korova i sl., koji se javljaju u ovo proljetno vrijeme, nego da to svedemo u okvire onoga što je zakonom propisano i dozvoljeno. Kao što znate, svake godine u razdoblju prvi lipnja do 30 listopada temeljem županijske Odluke o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru nije dozvoljeno spaljivanje, a u razdoblju izvan toga spaljivanje je građanima dozvoljeno isključivo uz prethodnu obavijest, odnosno najavu policiji, bilo na broj 192 ili na broj naše Policijske postaje Metković 444 222, odnosno Javnoj vatrogasnoj postrojbi prema nadležnosti. Stoga koristim priliku i pozivam građane da se ubuduće u dozvoljenom vremenu posvete uklanjanju štetnih korova na područjima gdje je to dozvoljeno, tj. izvan onih područja o kojima je govorio gospodin Grilec, ali da to naprave tako kako to propisuje zakon, uz prethodnu obavijest policiji kako ne bi dolazilo do nekih neželjenih posljedica. Što se tiče statistike za prethodnu godinu, mi smo evidentirali na području Policijske postaje Metković ukupno 54 požara na otvorenom prostoru. U tom istom periodu nasreću nismo evidentirali kaznena djela, govorimo o ugrozi imovine većeg opsega odnosno života ljudi, a prekršajno smo procesuirali ukupno 12 osoba, od toga osam zbog kršenja županijske Odluke o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru, a ostale po Zakonu o zaštiti od požara. Moram naglasiti da nigdje u našim postupanjima nismo utvrdili namjeru počinitelja da doprinesu širenju požara, već se radilo nehaju. Ljudi su spaljivali korov pa se požar proširio – rekao je načelnik Sršen.
  

IZ ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
  

  • Fizička osoba koja izazove požar kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 15.000,00 kuna.
  • Isto tako, nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.