vijesti www.metkovic.hr

 Jezik

Prijelomni dokument u novijoj povijesti hrvatskoga jezika

Metković, 17.3.2018. - Danas je 17. ožujka, nadnevak kada je skupina hrvatskih intelektualaca 1967. u časopisu Telegram objavila prijelomni dokument u novijoj povijesti hrvatskoga jezika – Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika.

Bila su to vremena, bez obzira na neke povjetarce koji su zapuhali godinu dana ranije, kada je u mnogim glavama još vladao unitarizam, kada se još uvijek sudilo slobodnoj misli, izbacivalo se s posla, slalo na robiju. Naravno, Deklaracija je od vladajućih dočekana „na nož“, no njezin duh je pušten iz boce pa ga čak ni svemoćna Parija više nije mogla vratiti nazad.

O Deklaraciji se uglavnom sve zna, no pronašli smo zanimljiv tekst Berislava Jandrića, u kojemu piše kako su sveučilišni nastavnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu stali u obranu sastavljača i potpisnika Deklaracije.