vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Usvojen proračun od 81,3 milijuna kuna

Metković, 22.12.2018. - Zbog renoviranja Zgrade političkih stranaka 16. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića održana je pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića u Galeriji GKSa-a. Od dvadesetak točaka najvažnija je bila usvajanje Prijedloga Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021., koji je jednoglasno usvojen, s time da su vijećnici Mosta NL prije glasovanja napustili Sjednicu, nezadovoljni neprihvaćanjem ni jednoga njihova amandmana.

Proračun za 2019. godinu iznosi 81,3 milijuna kuna i dostupan je na službenim stranicama Grada Metkovića. Tijekom sjednice usvojeni su prijedlozi izmjena i dopuna programa javnih potreba za 2018. u gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanju komunalne infrastrukture, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu i predškolskom odgoju te prijedlozi programa za 2019. u tim sektorima.