vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Gradsko vijeće potvrdilo ovogodišnje dobitnike javnih priznajna

Metković, 26.6.2020. - Na Dnevnome redu XXVII. Sjednice Gradskoga vijeća rada Metkovića, što je u srijedu održana pod predsjedanjem Hrvoja Bebića, našlo se 15 točaka koje su vijećnici udvojili većinom glasova ili jednoglasno.

Većinom glasova usvojeni su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za period od I .srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine i Izvješće o radu davatelja usluge skupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2019. godinu.

Slijedila su izvješća o radu i financijska izvješća za 2019. godinu Dječjeg vrtića Metković, Ustanove za kulturu i sport Metković, Gradske knjižnice Metković, Prirodoslovnog muzeja Metković i Javne vatrogasne postrojbe Metković. Sva su jednoglasno prihvaćena, dok je Izvješće o provedbi Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Metkovića za 2019. godinu prihvaćeno većinom glasova.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Metkovića za 2020. godinu vijećnici su jednoglasno prihvatili. Petar Jakić dobio je Nagradu za životno djelo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Metković Nagradu Sv. Ilija u području vatrogasne djelatnosti, Jagoda Krešić Nagradu Narona u području obrazovanja te Mladen Jakić, Zvonimir Srna i Jozo Ćužić Nagradu Ždral u području sporta.

Na kraju su jednoglasno prihvaćeni Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika i Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Metkovića.

Vijećniku Siniši Bebiću iz koalicije SDP-a i HSU-a prestao je nakon dvije godine vijećnički mandat pa će ga posljednju godinu saziva Vijeća zamijeniti netko iz SDP-a.