vijesti www.metkovic.hr

 Aktualno

Započelo postavljanje novih stolica u Ljetnome kinu

Metković, 15.12.2020. - U sklopu preuređenja gledališta Ljetnoga kina započeli su radovi na postavljanju novih 600 stolica.

Riječ je o drugoj fazi radova ovoga kapitalnoga projekta u sklopu kojega su uklonjene stare stolice i pripadajući čelični nosači te je napravljena nova armirano-betonska ploča s poliuretanskim podom. Radovi uključuju i postavljanje odgovarajućega broja mjesta te pristupa za osobe s invaliditetom, a trebali bi završiti do kraja prosinca.

Okvirna vrijednost projekta je 540 tisuća kuna bez PDV-a, a izvori financiranja su Ministarstvo kulture RH i Grad Metković.